Glavna
O klubu
Treninzi/Lokacija
Kontakti
Tai Chi Chuan
Qigong
Wudang Shan
Bagua
Galerija
Links

 

   
 

TAOIZAM

Iako je taoizam jedna od velikih spiritualnih tradicija na svijetu o taoizmu, taoistima , njihovim metodama i ciljevima još se uvijek malo zna. Taoizam je u svijetu stekao popularnost zahvaljujući mnogim prijevodima klasika velikih učitelja kao što su Lao Tzu ( Tao te Ching), Chuang Tzu, te I Ching-u (Knjiga Promjena). Većina taostičkih tekstova danas još uvijek nije prevedena ( sa kineskog) a ono malo što je prevedeno prevodili su uglavnom učenjaci a ne učitelji, adepti tako da je uglavnom danas na zapadu poznata filozofija taoizma , ali se nažalost i dalje vrlo malo zna o njihovim metoda i načinu življenja. Sa sve većom popularnošću vještina koje vuku svoje korijene iz taoističke prakse i filozofije ( Chi kung, Taijiquan, Pakua chang, Feng shui etc.) postaje i veće zanimanje za taoističke metode meditacije.

Nažalost prave učitelje taoističkih metoda danas je teško naći jer taoizam sam po sebi nikad nije težio da bude neka vrst organizirane religije a i zbog Kulturne revolucije u Kini kada je mnogo toga izgubljeno.

O nastanku taoizma vrlo se malo zna. Neki vjeruju da potječe iz Kunlun planina koje se nalaze na sjeveru Tibeta i Kine ,prije četiri do pet tisuća godina.
Neki povezuju nastanak taoizma sa šamanizmom. Riječ šaman potječe od Tungusa iz Sibira što je vrlo blizu sjevernim granicama Kine te postoji velika mogućnost da je u davnim danima šamanizam utjecao na razvoj taoizma.

Filozofija taoizma danas je najčešće vezana uz tri prije navedene i najpoznatije knjige (Tao Te Ching ,Chuang Tzu ,I Ching) koje bi toplo preporučio svima koje dublje zanima taoistička filozofija.
Praktičari taoizma primarno su usredotočeni na istraživanje čovjekove duhovne prirode koja uključuje čovjekovu vezu sa samim sobom, okruženjem u kojem živi te na kraju sa cijelim univerzumom.


Taoisti vjeruju da je sve što se događa u čovjekovom vanjskom svijetu ( razni događaji, vjerovanja , želje , strahovi) prolazno te da je sve što se događa u svijetu u konstantnoj promjeni. Kroz meditaciju oni pokušavaju pronaći ono što je vječno, nepromjenjivo (Tao).


Postoje dvije glavne metode tj . pristupa u taoizmu. To su "vodena" i "vatrena" metoda. Vodena metoda doživjela je procvat za vrijeme Lao Tzu-a ,a potječe tisuću godina prije njega. Vodena metoda vjeruje u zalaganje bez forsiranja, prepuštanje i opuštenost. U vodenoj metodi praktičar uči kako otpuštati blokade stvorene u tijelu i umu te transformirati ih, te na taj način iskusiti svjesnu harmoniju sa Tao-om.

Praktičari vatrenih metoda vjeruju u korištenje sile (ne doslovno već u meditativnoj praksi). Vjeruju u "guranje naprijed" sve dok ne postignu svoj cilj. Njihova praksa obuhvaća silovito zadržavanje daha , silovito prelaženje prošlih mentalnih, psihičkih i tjelesnih iskustava da bi postigli svoj cilj. I jednima i drugima su ciljevi isti
(prevazilaženje kruga rađanja i umiranja, prosvjetljenje, jedinstvo sa Tao-om) samo do njih dolaze različitim putevima.

Postoje dvije vrste praktičara taoizma.
Jedni se povlače u planine gdje teže da postignu duhovnu jasnoću i harmoniju.
Žive vrlo tiho ,u celibatu vježbajući svoju meditaciju. Uglavnom žive sami ili se skupljuju u male grupe te žive u pećinama ili malim samostanima iz kojih ponekad ne izlaze i po par desetaka godina. Drugi žive u društvu te pokušavaju sve ono što nauče primjeniti u društvu i u životu. Oni pokušavaju unijeti svoju svjesnost u sve što rade (bio to posao, politika ili seks) te pokušavaju naći harmoniju sa svime sa čim dođu u kontakt.


Neka od glavnih taoističkih učenja su:


-Tao je neograničena praznina, bez imena i oblika
-Tao se transformira iz nematerijalnog u materijalno kroz proces yin-a i yang-a
-svi procesi su predmet cikličkih promjena upravljanih u našem materijalnom svijetu pomoću Pet Elemenata
-život je upravljan sa Tri Blaga: Ching (srž), Chi(energija), Shen (duh). Razmjena miješanje tih elemenata je kontekst u kojem čovjek živi i kreira savršenstvo.
-čovjek je često onemogućen da vidi prirodno savršenstvo te često vođen egom pokušava se zadovoljiti stjecanjem bogatstva i ispunjavanjem svakojakih želja. Neki uspiju vidjeti ispraznost toga te uspijevaju slijediti "učenje bez riječi"
-da bi mogao uspješno pratiti taj Put čovjek mora se posvetiti wu wei-u (nedjelovanju) te djelovati instinktivno u skladu s prirodom.
-adept mora se usavršiti u mirnoći te uskladiti sa unutarnjim energijama tijela
da bi spoznao duhovno a ne samo materijalno
-na kraju života adept se usavršio u mirnoći. Kada stigne trenutak smrti ego se rasipa a svijest se širi da bi postala neograničena praznina Tao-a